Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. STEIN, Achim. Aktuelle Aspekte zur Ausgestaltung des IT-Sicherheitsmanagements und der Stellung des IT-Sicherheitsbeauftragten im Unternehmen. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1.
    článok

    článok