Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SZARKOVÁ, Miroslava - KLIMENTOVÁ, Lenka. K otázkam vymedzenia personálneho marketingu a jeho funkcií v globálnom konkurenčnom prostredí. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 61-67. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0