Košík

  1. IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Služby banky pri čerpaní nenávratných zdrojov EÚ. In Learn more and publish! : zborník prednášok usporiadaných v rámci projektu. - Bratislava : Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, 2009.
    článok

    článok