Košík

  1. VAĎUROVÁ, Zuzana. Vplyv riadenia pracovného výkonu na hospodárske výsledky slovenských podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-7].
    článok

    článok