Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KURIL, Michal. Možnosti právnej ochrany pred nerovnakým zaobchádzaním v pracovnoprávnych vzťahoch. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. december, s. 634-638.
    článok

    článok