Košík

  1. DOBŠOVIČ, Dušan. Vplyv odmien na mzdu a odvody. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 2, s. 35-40.
    článok

    článok