Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Príčiny a východiská globálnej finančnej a hospodárskej krízy. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 3, s. 339-346.
    článok

    článok