Košík

  1. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - STRÁŽOVSKÁ, Helena. Analýza zamestnanosti / nezamestnanosti v SR v 1. polroku 2009. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký a odborný časopis. - Bratislava : MERKURY, 2009. ISSN 1337-9313, Október 2009, roč. 1, č. 2-3, s. 96-105.
    článok

    článok