Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PINDA, Ľudovít. Návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku. In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5, s. 43-49.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0