Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Niektoré poznámky k meraniu finančnej výkonnosti podniku metódou EVA. In Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2868-9, s. 42-50.
    článok

    článok