Košík

  1. KUCHTA, Ľuboš. Príjmy zdravotných systémov. In Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2868-9, s. 59-67.
    článok

    článok