Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. [Podnikanie v agropotravinárstve]. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2007. ISSN 1335-6186, 2007, roč. 7, č. 1, s. 69-70. Recenzia na: Podnikanie v agropotravinárstve / Miroslav Grznár a kolektív. 2. preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2156-6.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0