Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LYSÁK, Ladislav. Pozície a vplyv Indie na vývoj BRIC a svetovej ekonomiky. In Siločiary : odborný mesačník o ekonomike a politike. - Bratislava : Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, 2009. ISSN 1336-4634, 2009, roč. 7, č. 9, s. 3-5.
    článok

    článok