Košík

  1. MAJTÁN, Miroslav. Management by objectives. In Základy manažmentu : Praktikum. - Bratislava : EU, 1992. ISBN 80-225-0430-0, s. 25-27.
    článok

    článok