Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Economics, culture and linguistics - incompatible terms? Recenzenti: Ján Korčmároš [ et al. ]. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 234-237.
    článok

    článok