Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. JEMALA, Marek. Kľúčové princípy a funkcie foresightu. In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3, s. [1-8].
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0