Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ANTALOVÁ, Mária. Informácia o výskumných výsledkoch projektu ESF Podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007, 2007, roč. 12, č. 4, s. 15-17.
    článok

    článok