Košík

  1. ANTALOVÁ, Mária. Informácia o výskumných výsledkoch projektu ESF : podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji : profesijné kompetencie vedeckovýskumných pracovníkov na EU v Bratislave a potreby ich rozvoja. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008, 2008, roč. 13, č. 1, s. 15-17.
    článok

    článok