Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠIPIKAL, Miroslav. Priemyselné parky - vyšší systém s pravidlami. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, a.s., Bratislava, 2001. ISSN 1335-4701, 20. - 22. apríla 2001, č. 77.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0