Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HONTYOVÁ, Kajetána. Európska únia - program PHARE, podpora malého a stredného podnikania na Slovensku. In Ekonomika firiem 1998 : zborník z medzinárodnej konferencie - Bardejovské Kúpele 5.- 6.5. 1998. - Prešov : MANACON, 1998. ISBN 80-85668-65-3, s. 490-494.
    článok

    článok