Košík

  1. KONVALINKOVÁ, Iveta. Štátny rozpočet na rok 2010. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 3, s. 13-19.
    článok

    článok