Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FÁZIKOVÁ, Mária. Determinanty kvality života vo vidieckych oblastiach SR, koncepcia výskumu na FEŠRR do roku 2015. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1336-5452, 2009, roč. 6, č. 1, s. 1-5. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2009/1/>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0