Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. TEJ, Juraj. Inštitucionálne a podnikateľské prostredie regiónov. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1336-5452, 2009, roč. 6, č. 1, s. 14-17. VEGA 1/3829/06, VEGA 1/4638/07. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2009/1/>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0