Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Pôsobenie daní na podnikateľské subjekty na Slovensku. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 405-410. VEGA 1/4642/07.
    článok

    článok