Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. GONDA, Vladimír. Novelizácia postavenia a činnosti NBS v kontexte snáh SR o integráciu do EMÚ. In Medzinárodné vzťahy 2001 : ekonomická a politická integrácia v Európe. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1541-8, s. 71-74.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0