Košík

  1. ŠKRINIAR, Pavel. Úloha ratingového ohodnotenia sa zmenila. In Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment : vedecká konferencia, Bratislava 6.11.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2930-3, s. 107-109. VEGA 1/0372/08.
    článok

    článok