Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku : [nekonferenčný recenzovaný zborník] : 30.11.2009 Bratislava [elektronický zdroj]. Spracoval: Martin Lábaj. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2854-2.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  Odznačiť vybrané:   0