Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MARTINCOVÁ, Marta. Problémy vonkajšej a vnútornej rovnováhy v procese transformácie Slovenskej republiky. In Privatizácia v transformačnom procese : zborník referátov z medzinárodného vedeckého seminára. - Trenčín : Trenčianska univerzita v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 1999. ISBN 80-88914-13-2, s. 100-105.
    článok

    článok