Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ANTALOVÁ, Mária. Základné teoretické východiská a metodologické problémy zisťovania profesijných kompetencií manažérov rozvoja ľudských zdrojov. In Vzdelávanie dospelých : časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania dospelých. - Bratislava : Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 1998. ISSN 1335-2350, 1997, roč. 2, č. 3, s. 38-46.
    článok

    článok