Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LISÝ, Ján. Ekonomický rast ako predpoklad štrukturálnej prestavby ekonomiky. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 398-401.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0