Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ANTALOVÁ, Mária - BAROCHOVÁ, Zora. II. etapa: Uspokojovanie potrieb obyvateľstva súvisiacich s bývaním a žiadúce smery ďalšieho rozvoja : 4. časť: Vybrané problémy štátnej a neštátnej bytovej politiky v etape ekonomizácie bývania : I. výstup: Analýza možností riešenia príspevku na bývanie vo vzťahu k životnej úrovni vybraných skupín obyvateľstva : hlavná úloha SPEV 904 113 303: Sociálno-ekonomické aspekty starostlivosti o životné prostredie. Čiastková úloha 904 113 303 03: Sociálne aspekty bývania, bytovej politiky a komplexnej bytovej výstavby. Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1992. 90 s.