Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ROZBORILOVÁ, Dária. Niektoré dimenzie dôchodkovej a majetkovej nerovnosti v kontexte formovania novej hodnotovej orientácie človeka. In Sociálno-ekonomické problémy transformačného procesu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Banská Bystrica, 17.-18. septembra 1998. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 1998. ISBN 80-8055-170-7, s. 256-262.
    článok

    článok