Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ROZBORILOVÁ, Dária. Rozdeľovanie dôchodkov - etické aspekty. In Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, január 2000. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2000. ISBN 80-8055-354-8, s. 117-122.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0