Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KRIŠTOFÍK, Peter. Trendy v riadení likvidity. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 2, s. 73-76.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0