Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FÜLÖP, Peter. Veda a výskum ako faktor inovačnej výkonnosti. In Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2854-2, s. 58-73.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0