Košík

  1. PRIVIDI, Dagmar. Podnikanie a inovácie v produktívnych regiónoch. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
    článok

    článok