Košík

  1. SAKÁLOVÁ, Katarína. Výskumná úloha VEGA č. 1/3800/06: Aktuárske modely v životnom poistení v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2008. VEGA 1/3800/06. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/sakalova4.pdf>
    elektronická kniha

    elektronická kniha