Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MARTINCOVÁ, Marta. Ľudský kapitál a jeho vplyv na výkonnosť ekonomiky (z pohľadu ekonomických teórií). In Rozvoj ľudských zdrojov pri oživovaní ekonomiky SR : zborník referátov z medzinárodného vedeckého seminára, organizovaný Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity v Trenčíne : Trenčín, 11. novembra 2000. - Trenčín : Trenčianska univerzita v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2000. ISBN 80-88914-28, s. 74-77.
    článok

    článok