Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KOVÁČ, Urban et al. Návšteva držiteľa Nobelovej ceny Edwarda C. Prescotta na Slovensku a jeho prínos pre ekonomickú vedu. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 1, s. 85-91.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0