Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ROMANOVÁ, Daniela - HUDÁK, Igor. Vybrané faktory konkurencieschopnosti strojárskeho odvetvia. In Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 987-80-225-2824-5, s. [1-6], [0,5 AH].
    článok

    článok