Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia NHF EU. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002, Október 2002, roč. 7, č. 3, s. 18-19.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0