Košík

  1. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta et al. Úspešnosť koncentrácií a ich vzťah ku konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky na úrovni odvetví : záverečná správa projektu VEGA č. 1/0149/08 : doba riešenia 2008-2009. Košice, 2009. 13 s.