Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ČERVENKA, Peter. Monitorovanie informácií prostredníctvom nástroja Webslice. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 63-67.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0