Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LUŠŇÁKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Katarína - KUBICOVÁ, Ľubica. Vplyv využívania známych osobností v reklame na nákupné rozhodovanie spotrebiteľov na Slovensku. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2010. ISSN 1211-5622, 2010, roč. 20, č. 1, s. 20-21.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0