Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Rodina - primárna výchovná inštitúcia : ...spojnica medzi jedincom a spoločnosťou. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 3, s. 17-20.
    článok

    článok