Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MUCHOVÁ, Eva. Integrácia a menová integrácia - teoretický prístup. In Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 25. výročia založenia fakulty a 10. výročia založenia univerzity. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-639-3.
    článok

    článok