Košík

  1. BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa. Verejná verzus hospodárska diplomacia a rozvojová spolupráca. In Kde končí náš svet? : zborník. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. ISBN 978-80-7165-783-5, s. 43-52.
    článok

    článok