Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. GABRIŠ, Miloš. Meranie efektívnosti v distribučnom kanále. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 105-109. VEGA 1/4598/07.
    článok

    článok