Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HURNÁ, Lucia. Právna úprava "modrých kariet" v EÚ. In Transformácia vedecko-organizačných princípov verejnej správy v SR v kontexte európskych modelov a štandardov : zborník príspevkov. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-768-6, s. 40-50.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0