Košík

  1. THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 284 s. [17,515 AH]. ISBN 978-80-225-2914-3. [Počet ex. : 9, z toho voľných 7, prezenčne 2]